Sinds de invoering van de nieuwe Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid per 1 januari 2004 geeft het storten op de G-rekening vrijwaring van aansprakelijkstelling voor de hoogte van het gestorte bedrag.

Indien gewenst verzoeken u vriendelijk het G-rekeninggedeelte te storten op onze G-rekening.