Ter vrijwaring van aansprakelijkheid t.a.v. afdrachten loonbelasting en sociale verzekeringen voldoet Detasafe B.V. aan de NEN 4400-1 norm en is daarom opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.

De NEN 4400-1 is sinds 2013 officieel van kracht. Een gecertificeerd uitzendbureau bewijst met dit keurmerk onder andere dat haar (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt en dat arbeidskrachten gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. De gecertificeerde onderneming wordt ondermeer getoetst op: de identificatie van de onderneming, de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, loonbetaling conform de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Het administreren en bewaren van alle vereiste documenten maakt tevens deel uit van de screening. Meer informatie kunt u vinden op www.normeringarbeid.nl .


Verklaring omtrent betalingsgedrag

Van alle gecertificeerde ondernemingen die zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid verstrekt de Belastingdienst ieder kwartaal een overzicht van verklaringen omtrent betalingsgedrag. Bij de inspectie wordt een gecertificeerde onderneming ook gecontroleerd op een juiste en tijdige afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Het opvragen van verklaringen omtrent betalingsgedrag door u bij Detasafe B.V. is daarom niet nodig. Het feit dat Detasafe B.V. is opgenomen in het register geeft aan dat controle op ons betalingsgedrag doorlopend plaatsvindt.